Uyguladığımız test ve envanterler

İnsan-aile-ağaç çiz testi
CAT
TAT
Rorschach
Denver 2 gelişimsel tarama testi
Portage gelişimsel tarama testi
Metropolitan okul olgunluğu seti
Wısc –r (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
Wısc – 4
CAS (Cognitive Assesment System)
Frostig görsel algı testi
Gesell gelişim figürleri testi
Özel öğrenme güçlüğü bataryası
Bender –Gestalt görsel-motor algı testi