Sağlıklı çocuk takibi

Sağlıklı çocuk takibiTüm disiplinlerde olduğu gibi eğitsel ve psikolojik alanda da erken tanı ve erken müdahale oldukça önemlidir. Araştırmalar erken tanı konmuş çocukların önemli bir bölümünün üç yaşından sonra psikiyatrik ya da eğitimsel müdahalelere ihtiyaç duymadıklarını göstermektedir. Erken dönemde çocukların gelişimlerini değerlendirmenin hem risk grubundaki çocukları belirlemek, erken müdahale ile yol almak hem de sağlıklı gelişen çocukların gelişimlerini takip etmek açısından son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Gelişim ilk yıllar oldukça hızlıdır. İlk yıllardaki hızla büyüme fiziksel olarak da dikkat çekicidir. Zamanla bu büyüme hızı gittikçe yavaşlar. Beyin gelişiminde de 0-6 yaş oldukça kritiktir, çünkü snaptik bağlantılar yoluyla beyin hızlı gelişir bu dönemde. Gelişimsel olarak saptanan gecikmeler uygun yöntemlerle kontrol edilebilir.