Psiko-eğitsel danışmanlık:Okul ve öğrenme sorunları

Psiko-eğitsel danışmanlıkTüm çocuklar biriciktir ve hepsinin kendisine özgü öğrenme yolları vardır. Farklı biçimlerde, farklı yöntemlerle, farklı hızlarda öğrenebilirler. Her biri nörogelişimsel olarak incelendiğinde bazı alanlarda çok güçlü bazı alanlarda ise desteğe ihtiyaç duyabilir. Önemli olan çocuğu sistemli gözlem ve bilimsel değerlendirmelerle tanımak ve doğru zamanda doğru müdahale programını oluşturabilmektir. Aksi takdirde okul öğrenmelerinde sürekli zorluk yaşayan, başarısızlığı yaşayan öğrencilerde olumsuz bir benlik algısı oluşmaya başlamaktadır.

All Kinds of Minds Institute’nun kurucusu Dr. Mel Levine insan zihnini 8 nörogelişimsel alana ayırır; Dikkat kontrol sistemi, hafıza sistemi, dil sistemi, mekansal düzenleme sistemi, ardışık düzenleme sistemi, motor sistem, yüksek düşünme sistemi, sosyal düşünme sistemi.

Çocuğun bu sistemler içerisinde hangi noktada bulunduğunu belirlemek başlangıç noktasıdır. Daha sonra güçlü olduğu alanları avantaja dönüştürecek stratejiler üretmek ama bunun yanı sıra zorlandığı alanlarda da çocuğu desteklemek ve belirli bir noktaya yükseltmek gerekmektedir.