“Bir Yolculuk” hikayemiz…

Bir Yolculuk Eğitim ve Psikolojik DanışmanlıkHayatımızda birçok yolculuğa çıkmışızdır. Yolculuklar heyecanla, hayallerle, mutlulukla ve bunun yanı sıra yüreğimizde birçok beklenti ile başlar çoğunlukla. Bazı yolculuklar keyifle geçer, sürprizlerle doludur bazıları ise hiç planladığımız gibi gitmez.
Yolculuğa çıkmayı göze almak herkes için çok kolay da değildir üstelik. Öncesinde hazırlık yapmak, karşılaşılabilecekleri göze almak, sorumluluk almak gerekir. Uzun yolculuklar sevdiklerinden ayrılabilmeyi, düzeni bırakıp belirsizliğe açılabilmeyi de gerektirir.
İç dünyamıza doğru yaptığımız ruhsal yolculuklar da tüm bunlarla benzerdir fakat kuşkusuz çok daha zorludur. Varmak istediğimiz yere hangi yoldan gitmemiz gerektiğine karar veremeyebiliriz. Yanlış yollara girip pişman olabiliriz. Yol alıyoruz zannedip dönüp dolaşıp aynı noktaya varabiliriz. Geçmişte yaşadıklarımızla ,suçluluklarımızla yüzleşmekte zorlanabiliriz.
Bizim yolculuğumuzun başında da ilk işimiz merkezimize isim koymaktı. Danışanlarımızla terapi sürecinde uzun bir yola çıkacaktık, onların yoldaşı olacaktık. Birlikte bir yol alacaktık. Düşündük ki bir yolculuk tüm bu süreci ifade ediyordu. Böylece doğmuş oldu “Bir yolculuk”

“Bir Yolculuk Danışmanlık” çocuklara , ergenlere ve ailelerine yönelik psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.
Sorunların belirlenmesinde klinik gözlem, değerlendirme ölçekleri ve testlerinin yanı sıra gerektiği durumlarda psikiyatrik veya nörolojik konsültasyon ile değerlendirme ve tanı koyma süreci başlar. Ailenin de onayıyla çocuk/ergenin, okulundaki rehber ve öğretmeninden alınan bilgiler de kullanılabilir. Elde edilen veriler ışığında kısa ve uzun dönemli hedefler saptanarak terapinin çerçevesi çizilip aile ile paylaşılarak çalışmalar başlatılır.