Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, davranışları kontrol etmeye ve ertelemeye yönelik özdenetim eksikliğinden kaynaklanan davranışlarda ve düşünce sisteminde meydana gelen dürtüsellik ve husursuz olarak tanımlanır.  (DSM-IV)


DEHB'nin Nedeni:

DEHB beynin farklı yapılanmasından kaynaklanan organik bir bozukluktur. Bu bozukluğa neden olan genetik, biyolojik ve psiko-sosyal etkenler gibi çoklu faktörler vardır. Bu faktörlerin hangi etkileşimi sonucunda bu bozukluğun ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir.

Dikkat Eksikliği Belirtileri:

-Dikkatini aktif olarak sürdürmede zorlanırlar, çabuk pes ederler.
-Sık sık ayrıntıları kaçırır ya da hatalar yaparlar
-Eşyalarını çok sık kaybedebilirler.
-Günlük rutindeki görevlerini, Okul ödevlerini vb. tamamlamada zorlanırlar
-Organizasyon ve planlamada zorluk çekerler
-Dış uyaranlara açıktırlar.

Hiperaktivite Belirtileri:

-Eli ayağı boş durmaz, oturduğu yerde kıpırdanırlar
-Uygunsuz bir halde gezinir, tırmanır dururlar
-Çoğunlukla hareket halindedirler uzun süre stabil kalamazlar
-Çok konuşurlar

Dürtüsellik Belirtileri:

-Soru bitmeden cevaplamaya başlar
-Sırasını beklemede zorlanır
-Başkasını rahatsız edici biçimde çoğunlukla araya girer.
-Drs başarıları değişkenlik gösterir.
-Aynı desrten bazen çok düşük bazen de çok yüksek notlar alabilirler
-Okul kurallarına uyamadıkları gibi oyun kurallarına da uymakta zorlandıklarından arkadaşlarıyla ilişkileri sorunlu olabilir.
-Aşırı hareketlilikleri nedeniyle istemeden de olsa arkadaşlarına zarar verebilirler
-Sıkça aldıkları yıkıcı eleştirirler ve davranışlarını kontrol etmek için büyüklerin takındıkları yapıcı olmayan disiplin şekilleri nedeniyle karşı gelme bozukluğu ya da düşük benlik saygısı ek problemler olarak görülebilir.

DEHB her zeka düzeyinde gözlenebilir. Ancak bu çocukların zeka düzeyleri ortalama ya da ortlamanın üzerinde olsa bile dürtüsellikleri, dikkat eksiklikleri akademik başarılarını önemli ölçüde etkiler.DEHB tanısını koymak için bu belirtilerin 7 yaşıdan önce başlaması, okul ve ev başta olmak üzere en az iki ortamda görülmesi ve süreklilik göstermesi gerekmektedir. DEHB tedavi edilebilir. Gerekli durumlarda tedavide medikal yöntemlere başvurulabilir. Bu tarz durumlarda mutlaka çocuk nöroloğu, çocuk psikiyatrı ile  işbirliği içinde çalışılır. Konsültasyon yapılır.  Bilişsel davranışçı yaklaşımlar, dikkati arttırıcı eğitsel teknikler, psiko-sosyal yöntemler de kullanılır. Çocuğa çeşitli stratejiler gösterilerek bu özelliğiyle başa çıkması öğretilir.