Çocuk ve ergenlere danışmanlık

Çocuk ve ergenlere psikolojik danışmanlıkBu alanda verdiğimiz hizmet  çocuk ve gençlerin duygusal problemleri konusunda kendilerini daha iyi anlamalarını, ifade etmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra gerçek anlamda hangi konuda yardıma ihtiyaç duyduklarını saptamak, buzdağının altını görebilmek sorunları çözme aşamasında atılması gereken en önemli adımdır. Çünkü çocuk ve gençlerin danışmanlık süreci yetişkinlerinkinden farklıdır. Yetişkinlerin farkındalığı ve aktarımları çok daha güçlü olabilmektedir. Çocuk ve gençler ile çalışırken ise duruma ve çocuğa uygun olarak farklı tanıma teknikleri kullanılmalıdır.

Çocuklarda yaşanan temel sıkıntılara bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal belirtilerin dikkatlice takip edilmesi önemlidir. Çünkü çocuklar yaşadıkları duyguları dile dökmede yeterli donanıma sahip olmadıkları için  sorunları farklı şekillerde ortaya koyabilmektedirler.  Tırnak yeme, alt ıslatma gibi görülen belirtiler psikolojik bir bakış açısı  ve desteği gerektirebilir. Bu desteğin sorun şiddetlenene kadar bekletilmemesi, problemin küçükken ortadan kaldırılması hem daha kolay hem de daha etkili olmaktadır. Duygusal problemler çözülemediğinde çocukların zihni çok bulanıklaşabilir ,dikkatlerini günlük işlere ,derslere odaklayamayabilirler. Bir dikkat problemi gibi görünen bu durum incelendiğinde çoğu zaman çözülememiş bir duygusal problemi ortaya koyabilir.

Danışmanlık süreçlerimizde  anne-babalar  hem var olan problemle baş edebilmeleri ve sorunun çözümüne katkıda bulunabilmeleri açısından desteklenirler. Hem de çocuklarının yaşlarına uygun  gelişimsel süreçleri hakkında  temel pedagojik ilkeler doğrultusunda   bilgilendirilirler.